សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង!

ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • “Eight Min Today” បានដើរចូលទៅក្នុង Quanzhou Womeng Intelligent Equipment Co., Ltd.

    “Eight Min Today” បានដើរចូលទៅក្នុង Quanzhou Womeng Intelligent Equipment Co., Ltd.

    ចាប់ផ្តើមយុគសម័យថ្មីនៃភាពវៃឆ្លាត ឧបករណ៍ឆ្លាតវៃកំពុងផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗនូវប្រតិបត្តិការរបស់សង្គម។ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងរីកចម្រើន ក្រុមហ៊ុន Quanzhou Womeng Intelligent Equipment Co., Ltd. តែងតែផ្តល់ជូនអតិថិជននូវផលិតផលល្អ និងការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស។Quanzhou Womeng Intelligent Equipment Co., Ltd. ...
    អាន​បន្ថែម